bestwu.net
当前位置:首页>>关于赴组词语和读音的资料>>

赴组词语和读音

赴的解释 [fù ] 1.往,去:~京.~会.~任.~约.~宴.2.投入(某种境地),参加(某种行列):~战.~敌(加入对敌作战).~难(nàn).~义.

fu (四声)奔赴.fu 赴宴.望采纳

赴组词有哪些词语 :奔赴、 赴宴、 赴敌、 开赴、 赴约、 赴任、 赶赴、 赴难、 驰赴、 赴比、 诡赴、 赴吊、 赴上、 赴曲、 赴闻、 争赴、 雷赴、 赴义、 赴考、 赴选、 赴命、 赴水、 赴节、 赴急、 赴势、 赴拍、 向赴、 赴集、 投赴、 解赴、 赴援、 赴期、 赴诉、 赴鼎、 电赴、 赴燕、 进赴、 赴会、 赴死、 赴险

赴_读音释义 fù [部首]走 [五笔]FHHI [笔画]9 [繁体]赴 [释义]1. 往,去.2. 投入,参加.3. 古同“讣”,讣告.

赴的拼音为:fù.汉字:赴 拼音:fù 部首:走 部外笔画:2 释义:1.往,去:~京.~会.~任.~约.~宴.2.投入(某种境地),参加(某种行列):~战.~敌(加入对敌作战).~难(nàn).~义.3.古同“讣”,讣告.组词和造句: 赴任 官吏去到某地担任职务 赴汤蹈火 形容不畏艰难险阻,奋不顾身 赴宴 去参加宴会 赴约 去和约会的人见面 赴难 前往拯救国家、民族的危亡

“赴?”的词语: 赴约 赴宴 赴阙 赴告 赴会 赴命 赴难 赴任 赴义 赴 赴水 赴敌 赴渊 赴死 赴假 赴节 赴召 赴墟 赴集 赴蹈 赴席 赴闻 赴援 赴官 赴功 赴机 赴职 赴举 赴曲 赴

赴字组词 :奔赴、赴宴、赴敌、赴约、赴任、赶赴、赴难、开赴、赴曲、驰赴、赴闻、赴比、赴上、赴义、赴命、赴选、赴鼎、雷赴、赴急、诡赴、赴吊、争赴、赴水、向赴、赴节、赴势、赴诉、赴考、电赴、投赴、进赴、赴期、赴集、解赴、赴质、赴拍、赴会、赴援、赴铨、赴限

fu四音

前赴后继的赴拼音:[fù] 前赴后继:[ qián fù hòu jì ] 1. 【解释】:前面的冲上去了,后面的紧跟上来.形容不断投入战斗,奋勇冲杀向前.2. 【出自】:唐孙樵《祭梓潼

赴接 [ fù jiē ] 生词本基本释义 详细释义

596dsw.cn | rtmj.net | lpfk.net | nwlf.net | rtmj.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com