bestwu.net
当前位置:首页>>关于夫组词语的资料>>

夫组词语

丈夫、夫人、大夫、夫子

夫字的组词 : 姐夫、 大夫、 妹夫、 丈夫、 功夫、 夫人、 农夫、 匹夫、 鳏夫、 脚夫、 情夫、 病夫、 火夫、 姨夫、 武夫、 千夫、 前夫、 船夫、 夫子、 纤夫、 夫权、 渔夫、 若夫、 夫妇、 老夫、 挑夫、 懦夫、 夫役、 夫婿、 更夫、 樵夫、 庸夫、 姑夫、 凡夫、 工夫、 贩夫、 杠夫、 伙夫、 独夫、 人夫

工夫 gōng fū 功夫 gōng fū 大夫 dài fū 匹夫 pǐ fū 丈夫 zhàng fū 纤夫 qiàn fū 鳏夫 guān fū 农夫 nóng fū 老夫 lǎo fū 伙夫 huǒ fū 懦夫 nuò fū 樵夫 qiáo fū

夫贵妻荣、患难夫妻、匹夫之勇、一介之夫、人尽可夫、愚夫愚妇、灌夫骂坐、旷夫怨女、夫妻反目、一夫之勇、三夫之对、贩夫隶、肉眼凡夫、枉费工夫、匹夫之谅、

夫 [fū]1.旧时称成年男子:渔~.农~.万~不当之勇.2.旧时称服劳役的人:~役.拉~.3.〔~子〕a.旧时对学者的称呼;b.旧时称老师;c.旧时妻称夫;d.称读古书而思想陈腐的人.4.与妻结成配偶者:丈~.~妇.夫 [fú]1.文言发语词:~天地者.2.文言助词:逝者如斯~.3.文言指示代词,相当于“这”或“那”:~猫至.

大夫,车夫,清道夫,伙夫,丈夫,搬运夫,脚夫,中医大夫,未婚夫,前夫,搓澡跑堂夫,更夫,马尔代夫,

独夫民贼 独夫:暴虐无道,众叛亲离的统治者;民贼:残害人民的坏家伙.指对国家人民有严重罪行的、残暴的统治者. 凡夫肉眼 比喻缺乏观察人的眼光.也比喻平凡的见识. 凡夫俗子 泛指平庸的人. 贩夫贩妇 旧称小商小贩. 贩夫走卒 旧指小贩和差役.泛指旧社会里地位低下者.

带夫字的成语 迂夫子 嘴上功夫 第一夫人 恩爱夫妻 儿女夫妻 压寨夫人 婢学夫人 草木愚夫 贩夫皂隶 民贼独夫 婢作夫人 柴米夫妻 村夫俗子 村夫野老 村野匹夫 独夫民贼 凡夫

凡夫俗子,赳赳武夫,千夫所指,天下兴亡,匹夫有责,夫唱妇随,踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫,无毒不丈夫,赔了夫人又折兵,结发夫妻,一夫当关,万夫莫开,夫妻反目,愚夫愚妇,丈夫双泪不轻弹,一介之夫,人尽可夫,三夫之对,患难夫妻,夫荣妻贵,一人立志,万夫莫夺,一勇之夫,匹夫之谅,烈女不更二夫,贩夫皂隶,

夫倡妇随 夫唱妇随 夫复何言 夫负妻戴 夫妇反目 夫贵妻荣 夫己氏 夫妻店 夫妻反目 夫妻无隔宿之仇 夫妻无隔夜之仇 夫人裙带 夫荣妻贵 夫荣妻显 夫子之墙 夫子自道 夫尊妻

596dsw.cn | jamiekid.net | 369-e.net | lyxs.net | qzgx.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com