bestwu.net
当前位置:首页>>关于察组词表示调查研究的资料>>

察组词表示调查研究

“察”字组词有:洞察、侦察、观察、考察、勘察.【读音】: chá【解释】:仔细看,调查研究.【组词】:1.洞察[dòng chá] 看穿,观察得很透彻.2.侦察[zhēn chá] 探查摸清对方有关情况.3.观察[guān chá] 细察事物的现象、动向.4.考察[kǎo chá] 实地观察调查.5.勘察[kān chá] 去实地进行调查

读音:【 chá 】 解释:仔细看,调查研究 组词:1. 侦察 :[ zhēn chá ] 探查摸清对方有关情况2. 洞察 :[ dòng chá ] 看穿,观察得很透彻 发现内在的内容或意义3. 考察 :[ k

“察”组词如下:1. 察看chákàn:细看以求了解情况.2. 察核chá hé:详查验定.3. 观察guānchá:细察事物的现象、动向.4. 考察kǎochá:实地观察调查.5. 察觉chájué:发觉,看出来.6. 察访cháfǎng:调查访问.7. 察勘chá kān:实地调查.8. 察探chátàn:细察事物的现象.9. 明察秋毫míng chá qiū háo:明察:看清;秋毫:秋天鸟兽身上新长的细毛.原形容人目光敏锐,任何细小的事物都能看得很清楚.后多形容人能洞察事理.

观察,视察

词典解释:在实践中对客观实际情况的调查了解和分析研究.通过亲身的接触和广泛的了解(包括口头的和书面的、直接的和间接的),比较充分地掌握大量第一手材料,并在此基础上进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的工作,从而获得某些规律性的认识,以指导实践活动.按范围可分为典型调查、抽样调查和普查.

察的组词:洞察、侦察、观察、考察、勘察、觉察、访察、警察、督察、纠察、监察、视察、察觉、察看、失察、省察、审察、巡察、察访、明察、诊察、探察、窥察、俯察、苛察、察验、校察、暴察、稽察、查察、察举、察察、察罕、按察、察院.鉴察、踏察、调察、不察、察阅、几察、察官、刺察、察微、理察、盘察、默察、捡察、亮察、察色、察廉、察视、察见、察言、察警、询察、察理.孰察、荃察、严察、猜察、深察、六察、察相、察度、举察、察事、采察、谨察、微察、察慧、察捕、察夺、察收、察听、至察、睁察、察.

洞察 督察 观察 监察 检察 警察 纠察 觉察 勘察 考察 苛察 谅察 审察 失察 视察 体察 省察 侦察 诊察 明察暗访 明察秋毫 端倪可察 习焉不察

察察cháchá[clean;spotless] 洁净的样子人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎? watch a person's every mood] 观察言语脸色来揣摩其心意仔细看,调查研究:~看

察字读(chá ),是( 上下)结构的字,共( 14)画,第五画是(撇折)'组词为( 察觉、察看、察言观色 )

搜寻sōu xún[释义] (动)到处寻找.[构成] 并列式:搜+寻[例句] 四处~.(作谓语)查访chá fǎng[释义] 调查打听.[例句] 回到家,她就硬让她妈到 东山坞 查访这个人.[同义] 察访

9371.net | 4405.net | so1008.com | gmcy.net | 5615.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com