bestwu.net
当前位置:首页>>关于15自相予盾拼音的资料>>

15自相予盾拼音

自相矛盾:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物莫不陷也.”或曰:"以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.

自相矛盾拼音:[zì xiāng máo dùn] 自相矛盾 [释义] 矛:进攻敌人的刺击武器;盾:保护自己的盾牌.比喻自己说话做事前后抵触.

鬻:yù

矛盾的盾的拼音是dùn 矛盾:máo dùn 1、矛和盾,比喻言行自相抵触 2、辩证法上指客观事物和人类思维内部各个对立面之间互相依赖又互相排斥的关系

楚chǔ人rén有yǒu鬻yù盾dùn与yǔ矛máo者zhě,誉yù之zhī曰yue:“ 吾wú盾dùn之zhī坚jiān , 物wù莫mò能néng陷xiàn也(yě) .”又(yòu)誉(yù)其(qí)矛(máo)曰:“ 吾(wú)矛(máo)之(zhī)利(lì) , 于(yú)物(wù)无(wú)不(bù)陷(xiàn)也(yě) .”或(huò)曰(yuē):“ 以(yǐ)子(zǐ)之(zhī)矛(máo) , 陷(xiàn)子(zǐ)之(zhī)盾(dùn) , 何(hé)如(rú) ?”

mao(二声) dun(四声)

自相矛盾 【汉语拼音】zì xiāng máo dùn 【成语解释】矛,长矛,进攻敌人的刺击武器;盾:保护自己的盾牌.1.比喻一个人说话、行动前后抵触,不一致.2.也指同伙间的相互争吵或冲突.

以子之矛,攻子之盾 【拼 音】:yǐ zǐ zhī máo,gōng zǐ zhī dùn 【解 释】:子:对别人的称呼;矛:进攻敌人的刺击武器;盾:保护自己挡住敌人刀箭的牌.比喻拿对方的观点、方法或言论来反驳对方. 【出 处】:先秦韩非《韩非子难一》:“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:'吾盾之坚,莫能陷也.'又誉其矛曰:'吾矛之利,于物无不陷也.'或曰:'以子之矛,陷子之盾,何如 【示 例】:菲薄古书者,惟读过古书者最有力,这是的确的.因为他洞知弊病,能“~”.(鲁迅《华盖集续编古书与白话》)

矛盾的拼音:máo dùn 再看看别人怎么说的.

【词语】:矛盾【注音】:máo dùn【释义】:①《韩非子难一》说:楚国有人卖矛和盾,夸他的盾最坚固,什么样的矛都刺不进,又夸他的矛最锐利,什么样的盾都能刺穿.有人问他:“用你的矛来刺你的盾,那会怎么样呢?”那人无言可答.后用“矛盾”比喻言行相互抵触,互不相容:自相矛盾|矛盾百出.②唯物辩证法指事物内部或事物之间又统一又斗争的双方的关系.矛盾无处不在,无时不在,推动事物的发展.矛盾千差万别,千变万化,必须具体分析,区别对待.客观事物的矛盾反映到人的头脑中来,形成思想上的矛盾.③逻辑上有三种不同的涵义:(1)指“逻辑矛盾”或“自相矛盾”;(2)指“矛盾判断”;(3)指“矛盾概念”.

4405.net | 3859.net | sbsy.net | nwlf.net | 369-e.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com