bestwu.net
当前位置:首页>>关于瞽怎么读拼音怎么写的资料>>

瞽怎么读拼音怎么写

瞽拼音:[gǔ] [释义] 1.盲人,瞎子:“离娄微睇兮,~以为无明.” 2.瞎:~者. 3.古代乐师. 4.不达事理;没有见识;“弃老取少谓之~.”

瞽叟 [gǔ sǒu] 释义瞽叟(gǔ sǒu):中国上古人物,汉族,妫姓,因双目失明故称“瞽叟”.

【gu】 瞽 gǔ (1) (形声.从目,鼓声.本义:瞎眼) (2) 同本义(虽瞎但有眼珠) [blind] 瞽,目但有朕也.——《说文》 瞽子.——《书尧典》.传:“无目曰瞽.” 瞽者仰视而不见星.——《荀子解蔽》 将炫外以惑愚瞽也.?——明

瞽 gǔ(形声.从目,鼓声.本义:瞎眼)同本义(虽瞎但有眼珠) 瞽,目但有朕也.——《说文》瞽子.——《书尧典》.传:“无目曰瞽.”瞽者仰视而不见星.——《荀子解蔽》将炫外以惑愚瞽也.——明刘基《卖柑者言》又如:

“瞽”的读音是gǔ,意思是瞎眼;没有识别力.瞽:1. 瞎 :瞽者.2. 古代乐师.3. 不达事理;没有见识;“弃老取少谓之瞽.” 例句:1、瞽者仰视而不见星.2、将炫外以惑愚瞽也.3、是犹蟪蛄不识春秋,朝菌不知晦朔遽以不变名之,真瞽说也.4、瞽奏鼓,啬夫驰,庶人走.5、瞽者无以与平文章之观.

瞽叟的读音为: gǔ sǒu 瞽叟释义:1.指算命的瞎子.2.人名.古帝虞舜之父.一、瞽拼音:gǔ 部首:目 释义:1.眼睛瞎:~者.2.指没有识别能力的:~说(不达事理的言论).3.(形声.从目,鼓声.本义:瞎眼)4.古代乐师.古代以目盲者为

瞽,这个字念gu,三声,乐官的代称 窳 ,这个字念yu,三声,是粗劣的意思.

瞽 【拼音】: gǔ

泺 繁体字:泺 部首:氵, 部外笔画:5, 总笔画:8 五笔86:IQIY 五笔98:ITNI 仓颉:EHVD 笔顺编号:44135234 四角号码:32194 UniCode:CJK 统一汉字 U+6CFA English: river in Shandong province (1)luò 泺水,水名,在山东省. 泺,泺水,齐鲁间水也.从水,乐声.——《说文》 公会齐侯于泺.——《左传桓公十八年》 (2)pō 湖泊,同“泊”(pō)

皋 [gāo] 水边的高地,岸:江~.汉~.;沼泽,湖泊:“鹤鸣于九~”. [háo] 号呼;呼告:“来瞽令~舞”.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com