bestwu.net
当前位置:首页>>关于已组词语的资料>>

已组词语

已组词有:而已 [ ér yǐ ] :罢了:如此~,岂有他哉.我只不过是说说~,你不必过于认真.已往 [ yǐ wǎng ] :以前;从前:今天的农村跟~大不一样了.已然 [ yǐ rán ] :1.已经:事情~这样,就想开些吧!2.已成事实;已经这样:宁防患于未然,毋

“已?”的词语:已然 已而 已经 已矣 已往 已后 已已 已乃 已甚 已来 已诺 已乎 已尔 已去 已若 已就 已事 已否 已还 已降 已夫 已定 已不 已此 已业已”的词语:业已 而已 不已 无已 既已 自已 也已 未已 得已 诺已

已而 yǐ ér [soon]∶不久;后来 突然雷电大作,已而大雨倾盆 已后 yǐ hòu [after;later] 同以后 已后典籍.--宋. 沈括《梦溪笔谈.活板》已经 yǐ jīng [already] 业已经过 夜已经很深了 已来 yǐ lái [since] 同以来 自董卓已来.--《三国志.诸葛亮传》已乃 y

已组词有哪些:情非得已 已经 不能自已 已然 死而后已 业已 木已成舟 而已 赞叹不已 年事已高 壮心不已 迫不得已 仅此而已 已婚 不为已甚 自已 已而 早已 情不自已 大势已去 不已 由来已久 已矣 万不得已 惊叹不已 墓木已拱 生生不已 米已成炊

已可以组什么词语 :已经、已往、而已、已而、无已、已然、久已、自已、不已、早已、业已、讫已、然已、但已、也已、已已、诺已、已阅、穷已、已乃才不半古,功已倍之、庆父不死,鲁难未已、鞠躬尽力,死而后已、东隅已逝,桑榆非晚、烈士暮年,壮心不已、一言已出,驷马难追

已然 已而 已经 已矣 已往 已后 已已 已诺 已来 已甚 已乎 已乃 已尔 已去 已若 已就 已否 已定 已还 已降 已不 已夫 已此 已事 已业 业已 而已 不已 自已 无已 既已 诺已 未已 也已 得已 然已 已已 早已 久已 病已 但已 何已 三已 勿已 毋已 如已 良已 罔

已的组词:1、已往:在过去.2、而已:用在陈述句末,表示限止语气,相当于罢了,常跟只、不过、仅仅等连用,对句意起冲淡作用.3、无已:没有休止;不止 ,不得已.4、不已:不停止.5、已而:不久;后来,罢了;算了,时而.6、

已经 、已往、而已、已然、无已、已而、久已、不已、早已、自已、业已、已已、讫已、然已、诺已、也已、穷已、但已、已乃、极已、已事、已阅、休已、已婚、已就、良已、已不、已诺、已尔、何已、

已而 已矣 已经 自已 何已 既已 久已 竟已 而已 已往 早已 已然 已定 罔已 休已 业已

业已已然已而而已已经不已自已诺已已矣已往惊叹不已赞叹不已不能自已情非得已死而后已年已蹉跎不为已甚仅此而已如此而已

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com